Chỉ là nghe nhầm thôi

Hôm trước tôi đọc lại cuồn Con Chim Khổng Tước Còn Hót Vang Ngày Mở Đất của Phan An có đoạn anh nhắc đến bạn anh. Một người nghe bài Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói nhưng nghe nhầm chử "Anh lính" thành "Anh linh" nhưng không ngờ việc đó lại làm cho anh ta thích bài hát hơn. Đến lúc biết rồi thì tiếc vẫn vơ như mất thứ gì đó. Tôi cũng vậy nè, cũng đôi lúc như thế và cũng là nhạc Trịnh. Hồi trước, tôi nghe bài Mưa Hồng có đoạn "Đường phượng bay mù không lối vào…". Phượng ở đây là cây hoa phượng, hoa phượng đỏ bay trong gió mù không lối vào. Nhưng không hiểu sao tôi lại tưởng tượng thành đường "phượng bay" ở đây là đường phượng hoàng bay. Tôi cũng bị tấm tắc như ông bạn anh trong sách của Phan An. Hình ảnh đường "phượng hoàng" bay, một thời làm tôi thích thú, tơ tưởng. "Sao ổng viết được cái hình ảnh hay ghê vậy ta?". Tôi không biết đã nghĩ thế bao nhiêu lần. Cho đến một ngày tôi lên mạng và đọc một bài báo dạng "Đâu mới là đường phượng bay?". Tôi mới giật mình mà biết rằng tôi đã hiểu sai lời bài hát bao năm qua. Đúng là có phần nào đó tiếc rẻ, giá như mình không biết.

Gần đây thì tôi lại gặp một trường hợp như thế nửa. Đó là bài Gác Lại Âu Lo. Ngoài những La La Land hay những 500 Days of Summer trong bài hát thì có một thứ làm tôi nhớ tới bài hát này. Đó là một câu rap mà tôi "nghe" rằng "từng đi lạc trong thế giới điện dung ngoài kia…". Cái chử điện dung sao mà hay thế! Điện dung, một cách ám chỉ việc mọi người "quẹt, quẹt" mấy cái màn hình cảm ứng trên các thiết bị hiện đại ngày nay. Một thời đại quẹt quẹt, một thời đại điện dung và một thời đại ai cũng dán mắt vô màn hình. Sao hay ghê… Cho đến khi tôi biết được là tôi chỉ nghe nhầm và lời đúng là "từng đi lạc trong thế giới điên rồi ngoài kia…". Tôi lại tiếc rẻ vài giây, chỉ vài giây thôi hà.

Back